Your solid concrete partner
NL - FR

PredallenEen breedvloerplaat is een half-geprefabriceerd vloersysteem, bestaande uit dunne naast elkaar geplaatste gewapende betonplaten van 225 cm breed en pasplaten. Hierop wordt ter plaatse een betonlaag aangebracht waardoor men op een economische en efficiënte wijze een monoliete volle betonvloer bekomt.

De breedvloerplaten, ook predallen genoemd, doen dienst als verloren bekisting en bevatten de nodige onderwapening. De hoofd-en verdeelwapening (=staven met verschillende diameters in kwaliteit BE500) vormen samen een net dat op afstandshouders rust. De 5 cm dikke betonlaag (kwaliteit C30/37) is machinaal verdicht en thermisch verhard.

De ingebetoneerde tralieliggers zorgen voor de nodige stijfheid tijdens het transport en de plaatsing. Ze nemen tevens de krachten op ontstaan door het opstorten van de verse betonlaag op de werf. De bovenzijde van de prefabplaten is opgeruwd om samen met de tralieliggers een goede aanhechting te verzekeren met het op de werf aan te brengen beton. De betonlaag mag pas gestort worden na het bijplaatsen van de nodige voegwapening volgens legplan of volgens de richtlijnen van het studiebureau.

De totale uitvoeringsdikte is afhankelijk van het gewenste draagvermogen en de overspanning. Onmiddellijk na het opstorten wordt nagezien of geen niveauverschillen ontstaan zijn aan de onderzijde en wordt het eventuele betonsap van de voegen verwijderd. De perfect gladde onderzijde bekomt men doordat de predallen op metalen bekistingsplaten gevormd worden. De kleine afronding aan de langse zijde zorgt voor een estetische smalle voeg tussen de platen onderling.

Afwerkingsmogelijkheden

Voor de kelder of een garage is geen verdere afwerking nodig. Indien gewenst, volstaat het de voegen op te vullen en een laagje verf aan te brengen. Door een extra bewerking tijdens het productieproces kan de onderzijde ruw uitgeborsteld worden.
Dit zorgt voor een uitstekend aanhechtingsoppervlak voor bepleistering. Om de platen in de betonbalken te verankeren kan de wapening uit het prefabelement steken; uitstekende wapening.

Voordelen

Lexibel maatwerk; allerlei ingewikkelde vormen en uitsparingen mogelijk
Snelle plaatsing
Minder ijzervlechtwerk op de werf
Weinig voegen door de grote plaatbreedte
Verschillende afwerkingsmogelijkheden; ruw of glad

Download technische fiche
Download plaatsingsvoorschriften