Your solid concrete partner
NL - FR

Septische putten

Kruisbeton - Mazouttanks
Om het milieu beter te beschermen tegen milieuproblemen zoals mazouttanks die na tien, vijftien tot twintig jaar beginnen te lekken, zijn strenge regels van kracht, samengevat in Vlarem II. Wij bieden u deze ondergrondse dubbelwandige mazouttanks en ondergrondse mazouttanks in kunststof aan.

Klik hier voor uitgebreide informatie over onze Mazouttanks.

Kruisbeton – Septische putten
De werking van een septische put berust op de anaërobe biologische zuivering van het fecaal afvalwater, afkomstig van de toiletten. Regenwater en ander huishoudelijk afvalwater mag niet aangelsoten worden. Onze geprefabriceerde septische putten zijn vervaardigd uit getrild beton van een hoogwaardige kwaliteit.

Klik hier voor uitgebreide informatie over onze septische putten.

Kruisbeton – Micro station voor individuele waterzuivering
Ten einde de verspreide vervuiling tegen te gaan zijn in de Vlarem wetgeving strenge eisen geformuleerd voor de lozing van huishoudelijn afvalwater in een zuiveringszone C, in oppervlaktewater of in een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater. Om aan die lozingeisen te voldoen is de aanleg van een individuele waterzuiveringsinstallatie noodzakelijk.

Klik hier voor uitgebreide informatie over onze waterzuivering.

 


Sitemap
Mazouttanks
Septische putten
Individuele waterzuivering
Waterzuivering